HELTIDSSTUDIET OVER TRE ÅR

ÅR 1

 • Realfag: Matematikk og fysikk
 • Yrkesrettet kommunikasjon: Norsk og engelsk
 • Bedriftsledelse: Organisasjon og ledelse, økonomi og markedsføring.
 • Samordnet byggeprosess: Konstruksjoner, tekniske installasjoner, dokumentforståelse etc
 • Byggesaken: Søknadsprosedyrer, anbud og kontrakter, HMS

ÅR 2

 • Konstruksjon bygg med faglig ledelse: Konstruksjons­lære, betong-, stål- og tre-konstruksjoner, bygningsfy­sikk, faglig ledelse
 • Drift og produksjon av bygg
 • Forskning og utvikling i byggenæringen: Innføring i relevante FoU-metoder, beste praksis
 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: Kommunika­sjon på byggeplass, leders rolle og ansvar
 • Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjuss: Budsjett og kalkyler, økonomistyring av byggeprosjekter, analyse av prosjekter, kontraktsjuss og -endringer

ÅR 3

 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: Menneskeo­rientert ledelse, teknisk byggeledelse, møteledelse
 • Prosjektstyring: Metoder og verktøy
 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess
 • Praksis og bacheloroppgave: inkludert praksisperiode i en bedrift.

DELTIDSSTUDIET OVER FEM ÅR

ÅR 1

 • Realfag: Matematikk og fysikk
 • Yrkesrettet kommunikasjon: Norsk og engelsk
 • Bedriftsledelse: Organisasjon og ledelse, økonomi og markedsføring.
 • Samordnet byggeprosess: konstruksjoner, tekniske installasjoner, dokumentforståelse etc.

ÅR 2

 • Realfag: Matematikk og fysikk
 • Yrkesrettet kommunikasjon: Norsk og engelsk
 • Bedriftsledelse: Organisasjon og ledelse, økonomi og markedsføring.
 • Byggesaken: Søknadsprosedyrer, anbud og kontrakter, HMS
 • Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjuss: Budsjett og kalkyler, økonomistyring av byggeprosjekter, analyse av prosjekter, kontraktsjuss og -endringer

ÅR 3

 • Konstruksjon bygg med faglig ledelse: konstruksjonslære, betong-, stål- og tre-konstruksjoner, bygningsfysikk, faglig ledelse
 • Drift og produksjon av bygg
 • Forskning og utvikling i byggenæringen: innføring i relevante FoU-metoder, beste praksis

ÅR 4

 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: menneskeorientert ledelse, teknisk byggeledelse, møte- ledelse
 • Prosjektstyring: metoder og verktøy
 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess

ÅR 5

 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: menneskeorientert ledelse, teknisk byggeledelse, møte- ledelse
 • Praksis og bacheloroppgave inkludert praksisperiode i en bedrift

DELTIDSSTUDIET OVER TO OG ET HALVT ÅR

Med innfasing for tidligere fagskoleingeniører. Dette studiet forutsetter beståtte forkurs i realfag og byggfag.

ÅR 1

 • Forskning og utvikling i byggenæringen: innføring i relevante FoU-metoder, beste praksis
 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: menneskeorientert ledelse, teknisk byggeledelse, møte-ledelse
 • Prosjektstyring: metoder og verktøy
 • Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus: budsjett og kalkyler, økonomistyring av byggeprosjekter, analyse av prosjekter, kontraktsjus og –endringer

ÅR 2

 • Ledelse, kommunikasjon og organisering: menneskeorientert ledelse, teknisk byggeledelse, møte- ledelse
 • Prosjektstyring: metoder og verktøy
 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess
 • Praksis
 • Bacheloroppgave

ÅR 3

 • Planlegging, helhetsforståelse og logistikk: LEAN, logistikk, helhetlig byggeprosess
 • Bacheloroppgave