Send meg mer informasjon!
Klikk her!
BLI BYGGE­PLASSLEDER!
BACHELOR I BYGGEPLASSLEDELSE

Bachelor i Byggeplass­ledelse

Bedre samspill på byggeplassen, tydeligere ledelse og åpning for større grad av autonomi og involvering av hver enkelt medarbeider. Bachelor i byggeplassledelse legger vekt på kommunikasjon og aksept av at medarbeiderne er forskjellige, samtidig som det legges stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi. Studiestart for de første klassene vil bli høsten 2019. Nærmere informasjon om søknadsfrister og oppstart blir lagt ut på denne siden så snart det er klart.

Innfasing av fagskoleingeniører

Studenter med eksamen fra toårig teknisk fagskole på bygg- eller anleggslinjer kan søke om å få godkjent flere semester i fagskoleutdanningen som en del av høyskolestudiet. For eventuelt å kunne starte midtveis i bachelorstudiet, kan det være aktuelt for den enkelte student å gjennomføre nettbaserte kurs før oppstart i studiet for å sikre at studentene har tilstrekkelig kunnskap i matematikk og fysikk og at de blir oppdatert til bachelornivå i de emnene som de kan godskrives for fra tidligere fagskoleutdanning.

VIKTIG Å HA LEDERE SOM HAR GOD HEL­ HETSFORSTÅELSE FOR HELE BYGGEPROSESSEN

Om opptakskrav og gjennomføring

Hovedregel for opptak til høyskolen er bestått videregående skole på studieforberedende linje. Det vil være en fordel for studentene om de i tillegg har noe praksis da yrkesfaglig forankring er viktig i studiet.

> Les mer
BYGGENÆRINGEN ETTERSPØR EN MER PRAKTISK OG ERFARINGSBASERT UTDANNING

HØYERE YRKES­FAGLIG UTDANNING

Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS ble stiftet 8. desember 2015, og eies av seks fylkeskommuner på Østlandet. Selskapet er opprettet for å tilby arbeidslivet etterspurt praksisbasert kompetanse på bachelornivå. Det første studiet som vil bli tilbudt er bachelor i byggeplassledelse.

> Les mer
BYGGEBRANSJEN MANGLER ANSATTE MED YRKESFAG­ UTDANNING

OM TETT SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

Utdanningens innhold er utarbeidet i tett samarbeid med arbeidslivet, både ved enkeltbedrifter, hovedsammenslutninger og bransjeorganisasjoner.

> Les mer