Send meg mer informasjon!
Klikk her!
BLI BYGGE­PLASSLEDER!
BACHELOR I BYGGEPLASSLEDELSE

Bachelor i Byggeplass­ledelse

Bedre samspill på byggeplassen, tydeligere ledelse og åpning for større grad av autonomi og involvering av hver enkelt medarbeider. Bachelor i byggeplassledelse legger vekt på kommunikasjon og aksept av at medarbeiderne er forskjellige, samtidig som det legges stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi. Studiestart i 2019, med forbehold om endelig akkreditering av studiet.

VIKTIG Å HA LEDERE SOM HAR GOD HEL­ HETSFORSTÅELSE FOR HELE BYGGEPROSESSEN

OPPTAKSKRAV OG GJENNOMFØRING

Til utdanningen i byggeplassledelse må søker ha fylt 23 år i løpet av opptaksåret og må kunne dokumentere fem års fulltids arbeidserfaring og eller utdanning

> Les mer
BYGGENÆRINGEN ETTERSPØR EN MER PRAKTISK OG ERFARINGSBASERT UTDANNING

HØYERE YRKES­FAGLIG UTDANNING

Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS ble stiftet 8. desember 2015, og eies av seks fylkeskommuner på Østlandet. Selskapet er opprettet for å tilby arbe- idslivet etterspurt praksisbasert kompetanse på bachelornivå. Det første studiet som vil bli tilbudt er bachelor i byggeplassledelse.

> Les mer
BYGGEBRANSJEN MANGLER ANSATTE MED YRKESFAG­ UTDANNING

TETT SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

Utdanningens innhold er utarbeidet i tett samarbeid med arbeidslivet, både ved enkeltbedrifter, hovedsammenslutninger og bransjeorganisasjoner.

> Les mer